สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

วารสารเทศบาลเมืองสตูล

รายงานกิจการ ทม.สตูล

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

 
   

ปอดใหม่คนสตูล

 

<< ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรื่อง กำหนดวันเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 

ดาวน์โหลดประกาศ

...........................................................................................

<< เทศบาลเมืองสตูล เปิดรับลงทะเบียนผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าโอทอป ปี2560 ประชาชนที่สนใจสามารถไปลงทะเบียนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

...........................................................................................

<< สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองสตูล จัดโครงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มโทร 074-711227 

...........................................................................................

<< ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง เทศบาลเมืองสตูล ปชส.แจ้งหลักเกณฑ์การให้บริการรถบรรทุกน้ำฯ ช่วงหน้าแล้ง สามารถขอรับบริการและติดต่อได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสตูล 074-711008

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ 

...........................................................................................

<< เทศบาลเมืองสตูล เปิดให้บริการศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป (OTOP) เทศบาลเมืองสตูล บริเวณชั้น 2 ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล ผู้สนใจสินค้า สามารถชมและซื้อหาสินค้า ฯ ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 14.00 น. ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพิศ (ฝ่ายขาย) 087- 4754178   และผู้สนใจที่จะนำสินค้าโอทอปมาวางจำหน่าย ติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคม 074-711358 และ 081-6985134

...........................................................................................

<<  หมายเลขโทรศัพท์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ Call Center เทศบาลเมืองสตูล 074-711012 และ 199 

...........................................................................................


ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 4 เครื่อง 

  ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จัดจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast สูง 15 เมตร 8 ดวงโคม จำนวน 1 ต้น

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จัดซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสตูล 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จัดจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการเรียนการสอนและแนวทางการจัดการเรียนรู้(หลักสูตร) พร้อมเข้าเล่มวิชาพุทธสาสนาและวิชาอิสลามศึกษา 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จ้างเหมาเคลือบพื้นกันลื่น อาคารตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล  

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช

วันที่ 21 พ.ค. 60 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล และ นายเฉลย เอ้งฉ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสตูล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเสาเสมาธรรมจักรรางวัลพระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ แก่ นายวรากร หนูแก้ว ณ วัดชนาธิปเฉลิมพระอารามหลวง ภาพ/ข่าว กองวิชาการเทศบาลเมืองสตูล

นายกฯ ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.30-13.00 น. นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล และนายบุญจอง วิจิตรเวชการ รักษาการผอ.กองช่าง ได้ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล ร่วมกับนักออกแบบภูมิทัศน์มาดูสถานที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประธานชุมชน ประธาน อสม. ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

#บ่ายวันนี้ ( 17 พ.ค. 60 ) เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเทศเมืองสตูล เป็นประธานการประชุมประธานชุมชน ประธาน อสม. ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสตูล ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร ผอ.กอง ได้เข้าร่วมประชุมและได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา อีกทั้งรับฟังปัญหาของแต่ละชุมชนเพื่อนำปรับปรุงและแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของชุมชน

ภาพ/ข่าว กองวิชาการเทศบาลเมืองสตูล

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 1 จาก 174