สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

วารสารเทศบาลเมืองสตูล

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

  
   

ปอดใหม่คนสตูล

 

ประชุมประธานชุมชน/อสม. ประจำเดือนมกราคม 2560

วันที่ 18 ม.ค.2560 เวลา 13.30 น. นายวิเชียร ตันติอาภรณ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน การประชุมประธานชุมชน/อสม. ประจำเดือนมกราคม 2560 และยังได้รับเกียรติจาก นายบุญเติมภู รองเลื่อน นายอำเภอเมืองสตูล เข้าร่วมรับฟังปัญหาของแต่ละชุมชนเพื่อได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องตรงจุด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสตูล

ภาพ/ข่าว กองวิชาการ ทม.สตูล 

นายกฯ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาล

วันที่ 18 ม.ค.60 เวลา 08.00 นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาล ให้ขายดีขึ้น ให้มีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว กองวิชาการเทศบาลเมืองสตูล

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2560

   วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายพรชัย กู้สกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสตูล เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสตูล โดยมีวัตถุประสงึเพื่อระลึกถึงพระคุณครู และสานสัมพันธ์สามัคคึระหว่างเพื่อนครู ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

    ซึ่งวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันระลึกพระคุณครูซึ่งปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้คำขวัญวันครูประจำปี 2560 "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู " 
                                                   

อ่านเพิ่มเติม...

งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐

#เทศบาลเมืองสตูลคึกคัก วันเด็ก ๖๐ .....เช้าวันนี้ (๑๔ ม.ค. ๖๐) เทศบาลเมืองสตูล นำโดยท่านนายกฯประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสตูล ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

นายกฯ ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

#วันที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 12.00 -13.30 น. นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล ได้ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล เพื่อนำนักออกแบบภูมิทัศน์มาดูสถานที่และออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และให้คณะครู นักเรียน และชุมชน มีสถานที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เรียนอย่างมีความสุข ภาพ : หทัยรัตน์ ข่าว : กอบแก้ว อนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

หน้า 5 จาก 169