สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

วารสารเทศบาลเมืองสตูล

รายงานกิจการ ทม.สตูล

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

 
   

ปอดใหม่คนสตูล

 

มอบของรางวัลสนับสนุนใน "งานประจำปีและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ 21 ก.พ. 60  เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสตูล ร่วมมอบโทรทัศน์สี ๓๒ นิ้ว จำนวน ๕ เครื่อง ให้กับท่านฯ ภัทรพนธ์  รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางฐิตารีย์  รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัลใน "งานประจำปีและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ ” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล

โครงการโภชนาการในชุมชน

เช้าวันนี้ (16 ก.พ. 60) เวลา 09.00 น. นายยูโสบ ด่อล๊ะ รองนายกเทศมนตรีเมืองสตูล เป็นประธานเปิดโครงการโภชนาการในชุมชน พร้อมร่วมมอบ นม-ไข่ แก่เด็กที่มีอายุ 0 - 72 เดือน ที่มีปัญหาน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อาศัยอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองสตูล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสตูล ทั้งนี้ มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็กด้านโภชนาการ เพื่อให้มีการปรับพฤติกรรมการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง อีกทั้ง นางสาวชุติมา เดชดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ยังได้พบปะพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายการศึกษา และการเปิดรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสตูล อีกด้วย

ภาพ/ข่าว กองวิชาการและแผนงาน

อ่านเพิ่มเติม...

นายกฯ ลงพื้นที่ติดตามงานฉีดล้างถนนปานชูรำลึก

วันที่ 8 ก.พ.2560 เวลา 14.00 น. นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล ด้วยนายเฉลย เอ้งฉ้วน  เลขาฯนายกเทศมนตรีเมืองสตูล ลงพื้นที่ติดตามงานฉีดล้างถนนปานชูรำลึก เนื่องจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเศษดินบนถนน ทำให้ดูสกปรก ไม่สวยงาม จึงได้ดำเนินงานให้งานป้องกันฯทำการฉีดถนนโดยเร่งด่วน ภาพ/ข่าว กองวิชาการเทศบาลเมืองสตูล


งานวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๕๙

     วันที่ 8 ก.พ.2560 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสตูล และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ตามที่องค์กรการสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุม อสม.ในเขตเทศบาลเมืองสตูล

วันที่ 6 ก.พ. 60 เวลา 13.30 น. นายวิเชียร ตันติอาภรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสตูล เข้าพบปะพูดคุยกับ อสม.เทศบาลเมืองสตูล ในการประชุม อสม. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสตูล

ภาพ/ข่าว กองวิชาการเทศบาลเมืองสตูล

หน้า 8 จาก 174