สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

วารสารเทศบาลเมืองสตูล

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

  
   

ปอดใหม่คนสตูล

 

หน่วยงานต่างๆ มอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่นายกฯ

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 บริษัท รักษาความปลอดภัย ทชากร เซอร์วิส จำกัด, ห้างแมคโคร สาขาสตูล, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาสตูลและกองคลัง เทศบาลเมืองสตูล เข้ามอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ให้กับ นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ภาพ/ข่าว : กองวิชาการ ทม.สตูล

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมจัดวางระเบียบต่างๆภายในตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองสตูล นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมจัดวางระเบียบต่างๆภายในตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ ระบบน้ำ ระบบไฟ เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้า และผู้จับจ่ายซื้อของ ได้รับความสะดวกมากที่สุด ภาพ/ข่าว : กองวิชาการ ทม.สตูล

นายกฯ ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล

วันนี้ 21 ธันวาคม 2559 หลังจากประชุมผู้ประกอบการขายส่ง นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล ได้ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล เพื่อพิจารณาในการวางพื้นที่ขายสินค้าของผู้ประกอบการขายส่ง ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล ภาพ/ข่าว : กองวิชาการ ทม.สตูล

มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่นายกเทศมนตรีเมืองสตูล

วันนี้ 21 ธ.ค 2559 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการบริหารธนาคารกรุงศรี อยุธยาระดับภาคและระดับจังหวัด เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล และในเวลา 13.45 น. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสตูล มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ แก่ท่านนายกฯ ณ ห้องนายกเทศมนตรีเมืองสตูล ภาพ/่ข่าว กองวิชาการ ทม.สตูล

ประชุม ประธานชุมชน และประธาน อสม.ประจำเดือนธันวาคม 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. กองสวัสดิการสังคม จัดประชุม ประธานชุมชน และประธาน อสม.ประจำเดือนธันวาคม 2559 โดยนายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมนี้ หัวหน้าส่วนราชการ ทุกกอง/ฝ่าย ได้นำเสนอการแก้ไขปัญหา ต่างๆ ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสตูลซึ่งได้รับแจ้งจากประธานชุมชน ประธาน อสม. เมื่อคราวประชุมในเดือนพฤศจิกายน 2559 นำมาแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ และทั้งนี้ ประธานชุมชน และประธาน อสม. ได้เสนอปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อให้เทศบาลได้ช่วยเหลือต่อไป ภาพ / กองวิชาการ ข่าว /ดุษณีย์ กองสวัสดิการสังคม

หน้า 8 จาก 169