สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

วารสารเทศบาลเมืองสตูล

รายงานกิจการ ทม.สตูล

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

 
   

ปอดใหม่คนสตูล

 

การประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 6 ก.พ.60 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสตูล เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ะกองฝ่าย พร้อมทั้งมีรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ภาพ/ข่าว กองวิชาการเทศบาลเมืองสตูล

ผู้บริหารลงพื้นที่ตลาดสดเพื่อสำรวจพื้นที่ตีเส้นจราจร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. นายวิเชียร ตันติอาภรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสตูล พร้อมด้วย นายธนเดช อินขวัญ ผู้อำนวยการกองช่าง นายสุเทพ ปิ่นทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นายบุรินทร์ สุนทรนันท์ หัวหน้างานสาธารณูฯ พี่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตลาดสดเพื่อสำรวจพื้นที่ตีเส้นจราจรเพื่อไว้เป็นสถานที่จอดรถแก่ผู้มามา้บริการ อีกทั้งเพิ่มกันสาดบริเวณด้านข้างอาคารเพื่อป้องกันฝน รวมไปถึงเพิ่มราวบันไดบริเวณด้านหน้าตลาดสด เพิ่มทางขึ้นตลาดบริเวณด้านข้างหน้าบันไดเลื่อนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า

ภาพ/ข่าว มงคล กองช่าง เทศบาลเมืองสตูล

ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

26 ม.ค.60 เวลา 08.45 น. นายวิเชียร ตันติอาภรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสตูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 พร้อมคณะฯ

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายพรชัย จันธิปะ รองปลัดเทศบาลเมืองสตูล นางสาววิจิตรา จันทพงษ์พิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และผุ้ประสานงานปชส.กองฝ่าย/โรงเรียน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองสตูล

ภาพ/ข่าว กองวิชาการ ทม.สตูล

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสตูล ครั้งที่1/2560

 วันนี้ (19 ม.ค.2560) เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสตูล ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม 4 ระเบียบวาระด้วยกัน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสตูลจำนวน 12 ท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อคัดเลือกประธานและพิจารณากำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสตูล จัดประชุม ณ ห้องประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองสตูล ชั้น 3 ภาพ/ข่าว : กองวิชาการฯ ทม.สตูล

หน้า 9 จาก 174