สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

วารสารเทศบาลเมืองสตูล

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

  
   

ปอดใหม่คนสตูล

 

การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและเตรียมความพร้อมฯ

วันนี้ (7 ธันวาคม 2559 ) เวลา 13.00 น.นายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางไปเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท รุ่นที่ 3 ซึ่งจะเดินทางในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2559 โดยมีนายวิเชียร ตันติอาภรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสตูล นายวัฒนา บุญชัด ปลัดเทศบาลเมืองสตูล และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสตูล ภาพ/ข่าว กองวิชาการ ทม.สตูล

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสตูล (สปสช.เทศบาล)

วันนี้ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสตูล (สปสช.เทศบาล) โดยการประชุมครั้งนี้ มีการพิจารณาอนุมัติโครงการ จำนวน 4 โครงการด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559

29 พ.ย.59 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมพล อังศุภานิช รองประธานสภาเทศบาลเมืองสตูล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 โดยมีนายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสตูล ภาพ/ข่าว กองวิชาการ ทม.สตูล

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพบปะพูดคุยและรับประทานอาหารเช้า

วันนี้ (29 พ.ย.59) เมื่อเวลา 07.30 น. นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองฝ่าย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมพบปะพูดคุย รับประทานอาหารเช้า และร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกับคณะครูนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล ภาพ/ข่าว : กองวิชาการ ทม.สตูล

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสตูล ครั้งที่ 2/2559

วันนี้ (25 พ.ย.59) เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล เปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสตูล ครั้งที่ 2/2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564 ) เทศบาลเมืองสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสตูล จำนวน 25 ท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) จัดประชุม ณ ห้องประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองสตูล ชั้น 3 ภาพ/ข่าว : กองวิชาการ ทม.สตูล

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 10 จาก 169