สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

วารสารเทศบาลเมืองสตูล

รายงานกิจการ ทม.สตูล

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

 
   

ปอดใหม่คนสตูล

 

การประชุมการจัดระเบียบจราจรในเขตเทศบาลเมืองสตูล ณ ห้องประชุมสภา

นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมการประชุมการจัดระเบียบจราจรในเขตเทศบาลเมืองสตูล ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 ทม.สตูล


นายกฯ พร้อมคณะ ร่วมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 31 "นครตรังเกมส์

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมส่งคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลฯ เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 31 "นครตรังเกมส์" ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล

พิธีเปิดงานประเพณีถือศีลกินเจพระกิวอ๋อง ประจำปี 2556

พิธีเปิดงานประเพณีถือศีลกินเจพระกิวอ๋อง ประจำปี 2556 ณ ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง ทม.สตูล

พิธีเปิดนิทรรศการ "รักไร้ควัน" TK Park เทศบาลเมืองสตูล

นายยูโสบ ด่อล๊ะและนายพรชัย กู้สกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสตูล พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดการจัดนิทรรศการ "รักไร้ควัน" ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ทม.สตูล

พิธีเปิดการจัดนิทรรศการ "รักไร้ควัน" ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ทม.สตูล

นายยูโสบ ด่อล๊ะและนายพรชัย กู้สกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสตูล พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดการจัดนิทรรศการ "รักไร้ควัน" ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ทม.สตูล

หน้า 169 จาก 174