สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

วารสารเทศบาลเมืองสตูล

รายงานกิจการ ทม.สตูล

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

 
   

ปอดใหม่คนสตูล

 

นายกประสิทธิ์ ร่วมเป็นเกียรติมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42

23 ก.ย.56 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล ร่วมเป็นเกียรติมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล


นายกฯ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ ชุมชนปานชูรำลึก

23 ก.ย.56 เวลา 10.45 น. นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ ชุมชนปานชูรำลึก

นายกฯ เปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำสตรี ณ ชุมชนสันตยาราม

นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ร่วมเปิดงานโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำสตรี ด้านการยุติความรุนแรง สตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาส ณ ชุมชนสันตยาราม

นายกฯ พร้อมคณะฯ ร่วมในพิธีทำบุญสารทเดือนสิบเมืองสตูล ครั้งที่ 1 ณ วัดชนาธิปเฉลิม

นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธีทำบุญสารทเดือนสิบเมืองสตูล ครั้งที่ 1 ณ วัดชนาธิปเฉลิม(พระอารามหลวง)

นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่กำกับดูแลการพัฒนาเขาโต๊ะหยงกง

นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่กำกับดูแลการพัฒนาเขาโต๊ะหยงกง

หน้า 169 จาก 172